<<
>>

Тема 6 Форми держав

Загальновизнано, що центральна й найважливіша проблема політичного життя кожного суспільства — це питання про державну владу. У практичній, зокрема організаційно-юридичній площині, вона трансформується у питання про порядок, спосіб фактичної побудови системи державної влади, тобто про форму держави.

Наукові положення, що викладені у даному розділі, дають відповідь на запитання, яким чином може або повинна бути організована влада держави. Отже, вони повинні становити теоретико-методоло-гічну основу для визначення ставлення кожного громадянина, кожного громадського об'єднання до існуючої та можливої форми будь-якої держави (зокрема, української), для власної політичної активності щодо її удосконалення. Ці положення набувають особливого значення для осіб, які працюють (або ж готуються до праці) в органах держави і беруть пряму участь в організації та здійсненні державної влади.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 6 Форми держав:

 1. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 2. Тема 14 Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права
 3. Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
 4. МАНЕРА ДЕРЖАТЬСЯ: ПРАВИЛЬНАЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ
 5. МАНЕРА ДЕРЖАТЬСЯ: ПРАВИЛЬНАЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ
 6. 3. Види типів держав за їх сутністю
 7. Иные манеры держаться вызывают у людей другие эмоции.
 8. Иные манеры держаться вызывают у людей другие эмоции.
 9. 1. Загальні поняття й елементи форми держави
 10. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 11. 3. Учитесь держать свое оружие
 12. 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації
 13. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 14. 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації
 15. РОЗДІЛ III. ІНШІ ФОРМИ ТА ВИДИ ШСТИТУЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 16. 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
 17. 4. Форми здійснення іноземних інвестицій