<<
>>

Тема 8 Держава у політичній системі суспільства

Оскільки державна діяльність завжди має без-посередньо політичний характер, вона повинна відповідати об'єктивним закономірностям політики, спиратися на них. Ряд таких закономірностей якраз і розкриває теорія політичної системи і політичної організації суспільства, котра є складовою частиною науки про об'єктивні закономірності політики — політології.

Тому засвоєння положень, викладених у даній темі полегшує загальну орієнтацію у складній, розгалуженій мережі різноманітних політичних утворень, об'єднань, організацій. Вивчення теорії політичної системи також сприятиме формуванню навичок політичного аналізу діяльності держави, опануванню організаційними засобами співпраці, взаємодії державних органів з іншими структурами політичної системи суспільства. Оволодіти такими навичками мусить кожен юрист, кожна службова особа в державному апараті.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме Тема 8 Держава у політичній системі суспільства:

 1. Тема 12 Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства
 2. § 1. Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України
 3. Тема 7 Механізм та апарат держави
 4. Тема З Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал
 5. 3. Правова держава як держава соціальної демократії
 6. Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
 7. § 8. Політичні права і свободи
 8. § 1. Поняття громадянського суспільства
 9. 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації
 10. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 11. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 12. Тема 9. Держава як суб’єкт цивільного права. Територіальні громади та Автономна Республіка Крим як суб’єкти цивільного права
 13. § 2. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства
 14. 4. Функції держави
 15. 1.6. Місце трудового права у системі права України