<<
>>

2. Структура правової норми

Структура (або внутрішня форма) правової норми — це об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація, яка виражається в поділі норми на складові елементи та у певних зв'язках між ними.

Елементи правової норми (обов'язкові) — диспозиція, гіпотеза, санкція.

Диспозиція — це частина норми, в якій зазначаються права або обов'язки суб'єктів. Це — центральна, основна частина юридичної норми, яка власне і вказує, описує дозволену (можливу), обов'язкову (несолідну) й заборонену (неприпустиму) поведінку суб'єкта.

¦}

Гіпотеза — частина норми, в якій зазначаються умови, обставини, з настанням котрих можна чи необхідно здійснювати її диспозицію. Ці обста-вини відображаються спеціальним поняттям «юридичні факти». Призначення гіпотези — визначити сферу і межі регулятивної дії диспозиції правової норми.

Санкція — частина норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції. Призначення санкції — забезпечувати здійсненність диспозиції правової норми.

Факультативний елемент юридичної норми — заохочення. Це — частина норми, в якій зазначаються певні цінності, блага. їх може отримати суб'єкт у разі добровільного здійснення ним диспозиції.

Види диспозицій, гіпотез, санкцій:

1) за складом — прості і складні;

2) за ступенем визначеності змісту — абсолютно визначені і відносно визначені (зокрема, оцінні, альтернативні).

Крім того, санкції поділяються на каральні (штрафні) й відновлювальні.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 2. Структура правової норми:

 1. 1. Загальна характеристика правової норми
 2. Тема 16 Правові (юридичні) норми
 3. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 4. 1. Основи концепції правової держави
 5. 2. Основні загальні ознаки правової держави
 6. Які умови (підстави) цивільно-правової відповідальності?
 7. Що означає зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави?
 8. СТРУКТУРА
 9. Структура
 10. § 3. О структуре сознания
 11. § 2. Структура парламентов