<<
>>

2. Причини правопорушень

Причини правопорушень — це ті явища соці-альної дійсності, які спричинюють (або полегшують) вчинення правопорушень.

Причини правопорушень розподіляються:

1) за значущістю щодо обумовлювання, детермінації правопорушень — на:

основні — соціальні явища, яким належить визначальна, вирішальна роль у цьому процесі (наприклад, суперечність чинного законодавства основним правам людини, загальнолюдським моральним приписам; протиріччя між ними і потребами, інтересами тих чи інших соціальних верств і окремих осіб, якщо правова культура останніх відзначається неналежним рівнем; суттєві вади, недоліки законодавства);

неосновні — явища, які лише полегшують вчинення правопорушень, здійснюють такий вплив на тлі головних чинників, і, можливо, саме завдяки ним — тобто так звані фонові явища (наприклад, недосконалість обліку й охорони матеріальних цінностей, недостатній контроль за дотриманням правил техніки безпеки, правил дорожнього руху тощо). Останню групу явищ нерідко відображають іншим, окремим поняттям — обставини (або умови), що сприяють вчиненню правопорушень;

2) за онтологічним статусом стосовно свідомості конкретної особи:

об'єктивні — явища, що не залежать від неї (наприклад, недоліки в роботі державних органів);

суб'єктивні — явища, які входять до складу індивідуальної свідомості конкретного суб'єкта, безпосередньо визначаються нею (наприклад, незнання особою вимог закону, її негативне ставлення до його приписів, психологічна установка особи На протиправну поведінку).

Правильне встановлення тих або інших причин певних правопорушень — неодмінна умова їх профілактики і зниження загального рівня протиправної поведінки.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 2. Причини правопорушень:

 1. 1. Загальна характеристика правопорушень
 2. Тема 20 Юридична відповідальність за правопорушення
 3. § 11 Ведомство бракоразводных дел в России. – Признание брака недействительным и законные причины к сему. – Порядок производства сих дел и последствия приговора об отмене бра- ка. – Расторжение брака и законные его причины. – Порядок производства сих дел. – Примирительная деятельность суда и особенные затруднения в церковном судопроизводстве. – Иноверческие дела о разводах.
 4. 2. Причины (causes)
 5. Сдерживающие причины
 6. Формальные причины
 7. Основные типы причин
 8. МЫ ПРИЧИНА, А НЕ СЛЕДСТВИЕ
 9. Конечные причины
 10. 4. Причинная связь
 11. Технические причины
 12. Предшествующие причины
 13. ПРИЧИНЫ, ОБЪЯСНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ ЛЕНИ
 14. 2.8.4. Причины смерти
 15. НЕВРОЗ: ПРИЧИНА
 16. Причины возникновения ревности
 17. СНОВИДЕНИЕ: ЗАВИСИМОСТЬ ПРИЧИННАЯ
 18. Культурологические причины
 19. Причинно-следственное мышление
 20. Истинная причина несчастья