<<
>>

2. Правозастосовні акти

Акт застосування правової норми — це спосіб зовнішнього прояву формально обов'язкового правила поведінки індивідуального характеру, яке підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права й обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації.

Юридичні властивості правозастосовних актів:

- можуть прийматися будь-якими органами держави;

- є формально обов'язковими щодо персонально визначених суб'єктів;

- вміщують індивідуальні приписи (веління), розраховані на врегулювання лише окремого, конкретного випадку (відношення), тому їх юридична чинність вичерпується одноразовою реалізацією;

- не можуть мати зворотної дії в часі;

- можуть мати письмову, усну або конклюдент-ну (тобто у вигляді фізичних волевиявних дій) форми зовнішнього прояву.

Види правозастосовних актів:

1) за суб'єктами прийняття — акти глави держави, акти органів державної законодавчої влади, виконавчої влади, суду, контрольно-наглядових органів, акти уповноважених державою органів громадських об'єднань;

2) за галузевою приналежністю застосованої норми — цивільно-правові, адміністративно-правові, кримінально-правові та інші;

3) за юридичною формою — постанови, укази, розпорядження, рішення, накази, ухвали, про-тести, подання, висновки тощо;

4) за соціальною функцією у правовому регулюванні — регулятивні, охоронні;

5) залежно від елемента правової норми, яка застосовується,— акти застосування диспозиції норми, акти застосування санкції норми;

6) за характером індивідуальних велінь (приписів) — уповноважу вальні, зобов'язальні, забороняючі;

7) за характером юридичних наслідків — пра-воконстатуючі (правопідтверджувальні), пра-вовстановлювальні, право змінюючі, правопри-пиняючі;

8) за формою зовнішнього прояву — письмові, усні, конклюдентні (діяльнісні).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 2. Правозастосовні акти:

 1. 4. Нормативно-правові акти
 2. 2. Інтерпретаційно-правові акти
 3. § 4. Акти Президента України
 4. § 8. Акти Верховної Ради України
 5. 4.2. Нормативні акти як джерела трудового права України
 6. 4.3. Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права
 7. 4.4. Акти судової влади як одна з форм трудового права
 8. 5. Юридичні гарантії законності
 9. 4. Техніка правовою регулювання (юридична техніка)
 10. 5. Юридичні властивості нормативно-правових актів
 11. Тема 18 Застосування правових норм
 12. § 6. Джерела конституційного права України
 13. Контрольні запитання