<<
>>

4. Правовий (юридичний) статус особи

Правовий статус особи — це комплекс її суб'єк-тивних прав та юридичних обов'язків.

Правовий статус може бути загальним, спе-ціальним та індивідуальним.

Загальний правовий статус складається з основних (конституційних) прав і обов'язків громадянина.

Він характеризує загальні й рівні можли-вості, вихідні позиції всіх тих людей, які є громадянами даної держави.

Спеціальний правовий статус складається з особливих, своєрідних (додаткових) прав і обов'язків певної групи суб'єктів, наприклад, студентів, пенсіонерів, військовослужбовців. Він характеризує «групові» можливості людей.

Індивідуальний правовий статус складається з прав та обов'язків окремої, персоніфікованої особи, які вона має на даний час. Цей статус характе-ризує індивідуалізовані юридичні можливості суб'єкта у певний момент його існування.

Особливості і тенденції розвитку правового статусу особи у державі соціально-демократичної орієнтації:

- збільшення обсягу (кількості) прав людини, що закріплюються в юридичних нормах;

- рівність правового статусу всіх громадян, від-сутність соціально необґрунтованих юридичних привілеїв та винятків:

- збагачення соціального (зокрема, матеріального) змісту юридичних прав особи;

- посилення соціальної та державної захищеності, гарантованості правового статусу особи.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 4. Правовий (юридичний) статус особи:

 1. § 3. Принципи конституційно-правового статусу особи
 2. 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок
 3. Як відвернути загрозу, створену життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи?
 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА
 5. § 3. Правовий статус суддів
 6. Основы правового статуса личности
 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 10. Глава 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 11. Правовой статус.
 12. Правовой статус.
 13. § 5. Административно-правовой статус собственности
 14. § 6. Конституційно-правовий статус прокуратури України
 15. § 10. Консгитуційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні
 16. § 5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції
 17. 10.1. Конституционно-правовой статус личности
 18. Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
 19. Глава 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ