<<
>>

3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації

У перехідній державі соціально-демократичної орієнтації в процесі правотворчості мають бути вироблені такі юридичні норми, які максимально відповідали б вищенаведеним загальнолюдським принципам права.

Для цього сама правотворча діяльність повинна підпорядковуватися певним керівним засадам, принципам.

Принципи орієнтованої на соціальну демокра-тію правотворчості:

- гуманізм: юридичні норми мають закріплювати й охороняти соціальні умови, необхідні для здійснення та захисту основних прав людини, прав народу (нації), усього людства;

- демократизм: норми права повинні виражати волю більшості населення, враховувати інтереси різних соціальних груп; до участі у правотворчості залучаються найширші верстви населення, різноманітні об'єднання громадян;

- збереження національної самобутності та інтернаціоналізм: в юридичних нормах мають бути виражені і враховані специфічні інтереси кожної нації, народності та етнічної групи, що проживають на території даної держави; у правотворчій діяльності повинні брати участь представники всіх націй, народностей і національних груп — для максимального забезпечення прав кожного народу (нації);

- науковість: юридичні норми повинні відповідати досягнутому рівню розвитку суспільства, реальним соціальним умовам, закономірностям суспільного життя; при їх розробці слід використовувати новітні висновки відповідних наук;

- законність: юридичні норми повинні встановлювати тільки компетентні органи в межах їх повноважень, з дотриманням визначеної процедури, а головне — відповідно до змісту конституції та інших законів держави;

- техніко-юридична досконалість: при розробці та встановленні юридичних норм слід застосовувати оптимальні, рекомендовані юридичною наукою і випробувані практикою засоби правотвор-чої техніки.

Стадії правотворчості:

- підготовки проекту нормативно-правового акта (прийняття рішення про необхідність розробки проекту; визначення проектантів; розробка проекту; погодження проекту (із зацікавленими організаціями); доопрацювання проекту);

- прийняття нормативно-правового акта (внесення проекту до правотворчого органу на обговорення; обговорення проекту у правотворчому органі; прийняття нормативно-правового акта);

- оприлюднення (опублікування) нормативно-правового акта.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації:

 1. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 2. 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
 3. 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації
 4. 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації
 5. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 6. 3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації
 7. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 8. 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації
 9. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 10. Тема 4 Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави. Види держав за їх сутністю
 11. Тема 14 Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права
 12. 3. Види типів держав за їх сутністю
 13. МАНЕРА ДЕРЖАТЬСЯ: ПРАВИЛЬНАЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ
 14. МАНЕРА ДЕРЖАТЬСЯ: ПРАВИЛЬНАЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ
 15. Тема 6 Форми держав
 16. Иные манеры держаться вызывают у людей другие эмоции.
 17. Иные манеры держаться вызывают у людей другие эмоции.
 18. 3. Учитесь держать свое оружие
 19. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ