<<
>>

1. Право як волевиявлення держави. Об'єктивне і суб'єктивне юридичне право

Як назначалось у темі 3, однією з необхідних передумов здійсненності й захищеності прав людини є закріплення їх державою у спеціальних, формально загальнообов'язкових правилах поведінки — так званих юридичних нормах.

Тому права людини (суб'єкта), забезпечені саме такими нормами, відображають поняттям суб'єктивного юридичного права. А саму систему таких норм відображають поняттям об'єктивного юридичного права.

Юридичне право є суб'єктивним остільки, оскільки воно характеризує певні можливості (свободи), які належать саме суб'єкту (людині або іншому учаснику суспільного життя), а отже, залежать від нього, від його свідомості, принаймні щодо їх використання.

У державно-організованому суспільстві переважну частину своїх основних прав людина не може здійснювати, якщо вона не стане носієм суб'єктивного юридичного права. В цьому й розкривається основне соціальне призначення і основна особистісна цінність такого права. Наділяючи людину суб'єктивним юридичним правом, держава немовби відкриває доступ до здійснення її основних, невід'ємних прав.

Юридичне право є об'єктивним у тому розумінні, що державні загальнообов'язкові правила поведінки встановлюються та існують незалежно від індивідуальної свідомості суб'єкта (крім автора цих норм), поза нею: вступаючи у суспільне життя, він уже застає «готовими» певні юридичні норми, які виникли до і незалежно від нього, їхнє «життя», їхня доля не залежать від свідомості окремого суб'єкта.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 1. Право як волевиявлення держави. Об'єктивне і суб'єктивне юридичне право:

 1. 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок
 2. Тема 9 Права людини і суб'єктивне юридичне право
 3. 2. Об'єктивне юридичне право та правосвідомість
 4. Тема 11 Об'єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори
 5. Тема 12 Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства
 6. 2. Основні принципи об'єктивного юридичного права
 7. Який зміст суб'єктивного авторського права?
 8. Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
 9. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 10. 1. Загальне поняття й ознаки об'єктивного права
 11. Тема 14 Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права
 12. 2. Юридичне право як засіб конкретно-історичної інтерпретації та реалізації прав людини