<<
>>

3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації

Принципи функціонування і розвитку політичної системи у суспільстві соціально-демократичної

орієнтації:

- забезпечення і захист основних прав людини,

зокрема політичних;

- забезпечення і захист прав кожної нації (народу), зокрема права на політичне самовизначення;

- забезпечення і захист прав усіх легальних громадських об'єднань, в тому числі політичних партій;

- забезпечення панування засад соціальної демократії та самоврядування народу.

Соціальна демократія — це влада більшості населення країни, яка здійснюється через політичну систему (організацію) суспільства з дотриманням основних прав усіх його членів.

Види демократи

Демократія розрізняється:

1) за формами здійснення — пряма (влада здійснюється через безпосереднє виявлення волі всього народу або певної соціальної групи); непряма (влада здійснюється через виборних представників народу, певних соціальних груп);

2) за сферою політичного життя — економічна, політична, духовна;

3) за характером соціальних спільностей або утворень, в яких вона функціонує,— демократія у сфері державного життя і у сфері громадського життя.

Самоврядування народу — це управління самим народом усіма справами суспільства, здійснюване через його політичну систему.

Крім загальнонародного, загальносуспільного самоврядування, у розглядуваній політичній системі має існувати також територіальне самоуряду-вання — регіональне і місцеве.

Територіальне самоврядування — це самоорганізація населення відповідної території, яке безпосередньо або через утворені ним органи вирішує згідно з чинним законодавством усі питання місцевого життя.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації:

 1. 3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації
 2. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 3. 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації
 4. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 5. 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
 6. 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації
 7. 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації
 8. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 9. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 10. Тема З Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал
 11. Тема 8 Держава у політичній системі суспільства
 12. § 1. Поняття громадянського суспільства
 13. § 1. Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України
 14. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 15. § 2. Особливості становлення політичних партій в Україні