<<
>>

3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації

Право соціально-демократичної орієнтації —

це система загальнообов'язкових правил поведінки, які встановлені або санкціоновані державою, зорієнтованою на соціальну демократію, виражають волю більшості населення країни, спрямовані на врегулювання відносин відповідно до цієї волі і загальносоціальних потреб (зокрема, з метою створення умов для здійснення і захисту основних прав людини, нації, народу) та забезпечуються державою.

За сучасних умов право такого типу існує у двох основних різновидах:

а) право держав, які існують у промислово розвинених країнах соціально-орієнтованого капіталізму;

б) право держав, які існують у країнах, що переходять від авторитарно-бюрократичного ладу псевдосоціалізму до громадянського суспільства і перетворюються з організації тоталітаризованої влади колишньої партійно-управлінської верхівки на організацію влади більшості населення.

Типологічні принципи права соціально-демократичної орієнтації:

- гуманізація права — поступове втілення у за-конодавство загальнолюдських принципів права; розширення законодавчого закріплення основних прав людини; піднесення рівня справедливості правового регулювання, зокрема при встановленні заходів державного примусу; розширення сфери загальнодозволенного регулювання;

- соціалізація права — спрямованість на забезпечення консенсусу між різними соціальними верствами, класами, групами; збільшення питомої ваги законодавства, яке гарантує соціальну захищеність кожної людини;

- «цивілітація» права — закріплення й охорона різноманітних форм власності на засоби виробництва та інші об'єкти, забезпечення економічної свободи власників;

- сприяння затвердженню засад правової держави;

- «етнізація» та інтернаціоналізація права — відтворення у законодавстві кращих національно-правових надбань та певна уніфікація правового регулювання в деяких міждержавних союзах (наприклад, в Європейському Союзі або Співдружності Незалежних Держав, утвореній у 1991 р.).

Одна з особливостей сучасних перехідних правових систем соціально-демократичної орієнтації полягає в тому, що їх основні типологічні принципи поступово виповнюються загальнолюдськими правовими засадами, все більше наближаються, «піднімаються» до рівня останніх. У цьому вбачається невпинний поступ, нездоланність правового прогресу, впровадження найкращих юридичних здобутків людської цивілізації у суспільну практику.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації:

 1. Тема 13 Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації
 2. 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації
 3. 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації
 4. ЧАСТИНА ДРУГА СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 5. 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації
 6. 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
 7. 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації
 8. 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації
 9. Тема 5 Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації
 10. Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?
 11. Тема 12. Социалистическое право как особый исторический тип права
 12. Тема 12. Социалистическое право как особый исторический тип права
 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ
 14. 2.4. Принцип соціального партнерства і договірного / встановлення умов праці
 15. 5.1. Поняття соціального партнерства, його мета та форми
 16. 1. Майбутня держава соціально-демократичного типу: сутність і передумови
 17. Глава 16 СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА