<<
>>

6. Основні права дитини

Люди у віці до 18 років за міжнародно-правовими критеріями є неповнолітні і тому належать до категорії «дітей» (ст. І Конвенції права дитини, прийнятої ООН у 1989) років до того ООН проголосила Декларацію ).

Для цієї категорії суб'єктів значна частина основних прав людини нічим не відрізняється за своїм змістом від прав повнолітніх (дорослих) осіб.

Інша ж група таких прав певним чином специфікується, змістовно конкретизується (наприклад, право на розвиток). Та, окрім цього, дітям належать і особливі, «додаткові» можливості, які зафіксовані зазначеною Конвенцією в усіх «змістовних» різновидах прав. Зокрема виділяють серед прав:

фізичних — права на першочерговість захисту і допомоги, здорове зростання, неприпустимість таких кримінальних покарань, як смертна кара і довічне тюремне ув'язнення;

особистісних — права на знання своїх батьків і нерозлучення з ними (сімейні зв'язки), виховання;

культурних — право на відповідні ігри і розважальні заходи;

економічних — право не бути залученим до роботи до досягнення певного віку;

політичних — права не призиватись на державну військову службу до 15 років, на захист з боку держави від недбалого і брутального, жорстокого поводження, експлуатації та розбещення.

Спеціальним органом всесвітнього співтовариства із спостереження та контролю за дотриманням прав дитини, закріплених у згаданій Конвенції (Україна приєдналась до неї у 1991 р.), є Комітет ООН з прав дитини.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 6. Основні права дитини:

 1. 5. Основні права людства
 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 3. Глава 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 4. 1. Основні права нації (народу)
 5. 2. Основні принципи об'єктивного юридичного права
 6. Тема 1 Основні права людини як загальносоціальне явище
 7. § 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин
 8. 2. Основні загальні ознаки правової держави
 9. 14.1. Поняття та основні види нагляду і контролю
 10. 5. Основні тенденції розвитку прав людини
 11. § 1. Основні форми безпосередньої демократії
 12. § 4. Основні засади здійснення правосуддя
 13. § 2. Основні засади конституційного ладу
 14. § 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору