<<
>>

3. Об'єкти правовідносин

Об'єкт правовідношення — це певне особисте або соціальне благо, для здобуття і використання якого встановлюються взаємні юридичні права та обов'язки суб'єктів.

Оскільки об'єкти правовідношення слугують джерелом, засобом безпосереднього задоволення потреб суб'єкта, то саме ними визначається, «вимірюється» У кожному випадку цінність правовідношення.

Види об'єктів правовідносин:

1) матеріальні:

- фізичний стан людини;

- фізичні дії уповноваженого суб'єкта;

- фізичні дії зобов'язаного суб'єкта;

- речі (засоби виробництва, предмети споживання, гроші тощо);

- стан природних об'єктів, явищ; 2) нематеріальні:

- морально-психологічний стан людини;

- певні соціальні властивості і риси об'єднань, спільностей;

- духовні цінності.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 3. Об'єкти правовідносин:

 1. 2. Суб'єкти правовідносин
 2. 3.4. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин
 3. 1. Поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу
 4. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
 5. Глава 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
 6. 3. Правовідносини з капітального будівництва
 7. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
 8. 3. Об'єкти іноземного інвестування
 9. 4. Об'єкти приватизації державного майна
 10. 3. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин
 11. 3.2. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин
 12. 3.1. Поняття трудових правовідносин та їх структура
 13. Що означає термін "промислова власність"? Які її об'єкти?
 14. 1.3. Метод правового регулювання трудових правовідносин
 15. 5. Суб'єкти приватизації державного майна
 16. 3.5. Участь профспілок у трудових правовідносинах
 17. § 4.2. Працівники як суб'єкти трудового права
 18. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин