<<
>>

4. Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти неоднозначні з огляду на їх формальну обов'язковість, зокрема тому, що вони приймаються різними суб'єктами. Ця властивість актів відображається поняттям їх юридичної сили.

Юридична сила — це специфічна властивість нормативно-правових актів, яка розкриває їх співвідношення і залежність за формальною обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті держави.

Види нормативно-правових актів за юридичною силою: закони, підзаконні акти.

Закон — це нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади або самого народу, який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й інтереси біль-шості населення і має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів.

Підзаконні нормативно-правові акти — це нормативні акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання*.

Види специфічних юридичних актів, які можуть набувати нормативно-правового значення:

- акти прямого волевиявлення населення, що фіксують результати всеукраїнського або місцевих (локальних) референдумів;

- акти Конституційного Суду (або іншого органу конституційної юрисдикції), якщо через них втрачають чинність певні нормативно-правові акти;

- деякі рішення певних громадських об'єднань (акти делегованої або санкціонованої державою правотворчості таких об'єднань);

- окремі рішення трудових колективів (рішення зборів і рад трудових колективів);

- судові рішення, котрими визнаються нечинними як такі, що суперечать Конституції, закону, нормативні акти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 4. Нормативно-правові акти:

 1. 2. Інтерпретаційно-правові акти
 2. 2. Правозастосовні акти
 3. § 4. Акти Президента України
 4. § 8. Акти Верховної Ради України
 5. 4.2. Нормативні акти як джерела трудового права України
 6. 4.3. Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права
 7. 4.4. Акти судової влади як одна з форм трудового права
 8. Як класифікують цивільно-правові відносини?
 9. 5. Юридичні властивості нормативно-правових актів
 10. 3. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення і захист прав нації
 11. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ
 12. § 3. Конституційно-правові інститути
 13. § 2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика .
 14. § 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика
 15. 4. Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і захисту основних прав людини
 16. Тема 10 Правові відносини
 17. Тема 16 Правові (юридичні) норми
 18. Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг?