<<
>>

4. Конкретно-історичні та інші принципи права

Конкретно-історичні принципи права — це за-

садіїі які відображають специфіку права певної держави у реальних соціальних умовах (напри-клад, принцип федеративності права в Російській Федерації або у США).

Галузеві й міжгалузеві принципи права.

Галузеві принципи права охоплюють лише одну, а міжгалузеві — кілька галузей права певної держави (наприклад, галузевий принцип диспозитивності у цивільному праві; міжгалузевий принцип гласності судочинства у цивільно-процесуальному й кримінально-процесуальному праві).

Загальнолюдські і типологічні принципи об'єктивного юридичного права входять до предмета науки загальної теорії права і держави. Дослідження й формулювання інших різновидів правових принципів здійснюють відповідні галузеві юридичні науки.

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 4. Конкретно-історичні та інші принципи права:

  1. 15.1. Поняття міжнародного трудового права, історичні передумови його становлення та розвитку
  2. Розділ III. Право власності та інші речові права
  3. Розділ III Право власності та інші речові права
  4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
  5. Тема: Право власності та інші речові права
  6. Конкретный выбор и конкретный отказ
  7. Поведение сотрудника, его поступки психологически определяются взаимодействием свойств, качеств, психического состояния, в котором он находится в данное время, и пониманием им конкретной жизненной ситуации (принцип взаимосвязи психологии личности и деятельности).
  8. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
  9. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
  10. Принцип предоставления каждому осужденному за преступление права на пересмотр приговора вышестоящим судом, а также права просить о помиловании или смягчении наказания