<<
>>

4. Функції держави

деклараціям, проголошеним цілям і намірам, для визначення повноти й ефективності виконання нею основних функцій.

1. Майбутня держава соціально-демократичного типу: сутність і передумови

У першій половині XX ст. в багатьох країнах світу розпочався поступовий, здійснюваний різними шляхами, засобами і темпами перехід від традиційно буржуазного суспільства (суспільства спочатку «вільного», а потім монополістичного капіталізму) до громадянського суспільства соціальної демократії — суспільства трудівників-власників.

Саме останньому має відповідати правова держава, котра водночас не може не бути державою соціальної демократії.

Громадянське суспільство — це спільність вільних, рівноправних людей та їхніх об'єднань, яким держава забезпечує юридичні можливості бути власником, а також брати активну участь у політичному житті.

Основні ознаки громадянського суспільства:

- людина, її інтереси, права, свободи є головною його цінністю;

- рівноправність і захищеність усіх форм власності, насамперед приватної (в її групових та індивідуальних різновидах);

- економічна свобода громадян та їхніх об'єднань, інших суб'єктів виробничих відносин у виборі форм і здійсненні підприємницької діяльності;

- свобода і добровільність праці на основі вільного вибору форм та видів трудової діяльності;

- надійна та ефективна система соціального захисту кожної людини;

- ідеологічна і політична свобода, наявність демократичних інститутів та механізмів, які забезпечують кожній людині можливість впливати на формування і здійснення державної політики.

Реальне здійснення основних прав кожною людиною можливе лише у такому суспільстві, де лік-

Функції держави — це основні напрямки діяльності держави, які розкривають Ті соціальну сутність і призначення в суспільстві.

Види функцій держава:

1) за соціальним значенням державної діяльності — основні (безпосередньо характеризують соціальну сутність і призначення держави) і неосновні (не розкривають безпосередньо її соціальної сутності);

2) за територіальною спрямованістю — внут-рішні і зовнішні;

3) за сферою суспільного життя — гуманітарні, економічні, політичні;

4) за часом виконання — постійні (здійснюються протягом усього часу існування даної держави), тимчасові (здійснюються протягом лише певного відтинку часу, наприклад, під час стихійного лиха, війни).

<< | >>
Источник: П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави. 2001

Еще по теме 4. Функції держави:

 1. 3. Правова держава як держава соціальної демократії
 2. 3. Функції юридичної науки
 3. § 1.5. Функції трудового права
 4. § 2. Функції науки конституційного права
 5. § 4. Функції парламенту України
 6. 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації
 7. 1.4. Функції трудового права України
 8. 2. Функції інвестиційного договору
 9. § 2. Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України
 10. 1. Загальна характеристика механізму держави
 11. 2. Загальна характеристика апарату та органів держави
 12. П.М. Рабінович. Основи загальної теорії права та держави, 2001
 13. 15.2. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права
 14. 1. Загальні поняття й елементи форми держави
 15. 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації
 16. Тема 7 Механізм та апарат держави
 17. 2. Виникнення держави
 18. 1. Загальне поняття й ознаки держави
 19. § 10.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
 20. 1. Основи концепції правової держави