<< Предыдушая Следующая >>

ОНИКСИС


Ониксис - это воспаление ногтей. См. статью НОГТИ (ПРОБЛЕМЫ), с тем дополнением, что человек подавляет гнев. См. также стр. 20.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

ОНИКСИС

 1. Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. Цивільне право України, 2006
  Навчальний посібник підготовлено на основі нового Цивільного кодексу Укараїни. В ньому стисло викладені основні положення цивільного права відповідно до нового цивільного законодавства України, програма курсу, плани семінарських занять, подана література до кожної теми, контрольні питання, теми курсових та дипломних робіт. Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих
 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
 3. ПЕРЕДМОВА
  Цивільне право - одна з основних фундаментальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Прийняття Верховною Радою України 16 січня 2003 р. Цивільного кодексу України, який набув чинності з 1 січня 2004 р. зумовлює необ-хідність завчасно підготувати майбутніх юристів таким чином, щоб вони одержали знання положень нового Цивільного кодексу України, вміння
 4. Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  Частина І ПРОГРАМА КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
 5. Розділ І. Загальні положення цивільного права
  Розділ І. Загальні положення цивільного
 6. Тема 1. Поняття цивільного права. Предмет та метод, система цивільного права. Функції та принципи цивільного права
  Цивільне право як приватне право. Предмет і метод цивільного права. Майнові відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом. Місце цивільного права в системі правових галузей. Система цивільного права. Цивільне право як наука. Суміжні галузі права, що знаходять ' відображення в цившьному праві та застосовуються в цивільному
 7. Тема 2. Цивільне законодавство України
  Поняття та структура цивільного законодавства. Конституція України як основа розвитку цивільного законодавства. Цивільний кодекс України і його структура. Постанови Пленуму Верховного Суду України. Роз’яснення Президії Вищого Господарського суду України. Значення вітчизняної судової прак-тики та практики міжнародного арбітражу в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.
 8. Тема 3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин
  Поняття цивільних правовідносин, їх елементи та структура. Зміст цивільних правовідносин. Учасники цивільних відносин. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Класифікація юридичних
 9. Тема 4. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
  Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. Виконання суб’єктивного цивільного обов’язку. Принципи та гарантії здійснення права і виконання обов’язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Здійснення цивільного права всупереч його призначенню. Зловживання правом. Антимонопольні заборони і правила щодо
 10. Тема 5. Захист цивільних прав та інтересів
  Право на захист цивільних прав та інтересів. Види захисту: судом, державним органом, нотаріусом. Самозахист цивільних прав. Органи, що здійснюють захист цивільних прав. Здійснення права на захист. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Визнання незаконним рішення, дії чи бездіяльності органу державної влади, влади АРК або
 11. Тема 6. Об’єкти цивільних прав
  Загальні положення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно. Гроші та валютні цінності. Цінні папери та їх види. Дії, послуги як об’єкти цивільного права. Нематеріальні блага: результати творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага, як об’єкти цивільних
 12. Тема 7.ФІЗИЧНІ особи як суб’єкти цивільного права
  Поняття фізичної особи. Ім’я та місце її проживання. Поняття цивільної правоздатності, її виникнення, обсяг і припинення. Цивільна дієздатність фізичної особи. Поняття та види цивільної дієздатності. Надання повної цивільної дієздатності. Часткова цивільна дієздатність та неповна цивільна дієздатність. Підстави обмеження дієздатності. Підстави та порядок визнання особи недієздатною. Порядок
 13. Тема 8. Юридичні особи
  Поняття й ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб та організаційно-правові форми. Порядок створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб: порядок реалізації. Реорганізація та ліквідація юридичної особи. Види юридичних осіб. Підприємницькі товариства та їх види. Загальна характеристика підприєм-' ницьких товариств. Управління
Правовая электронная библиотека © 2014-2015
info@lawbooks.news
Рейтинг@Mail.ru