. .. . 2012

- . - , , - Visual Basic. .

| >>
-
VISUAL BASIC 8.2.1.
8.4.1.

:

 1. . . , . . , . . . - 2011
 2. . . , .. , . . . - 2011
 3. . ., . ., . .. : . - 2011
 4. .., ... - 2011
 5. . . . 6- - 2010
 6. . . . - 2010
 7. . . , . . . - 2010
 8. , . .. - 2010
 9. . . , . ... : . . - 2007
 10. . : - 2006
 11. . .. - 2005
 12. .. .. . - 2005
 13. . . . . . . 2- - 2004
 14. .. . - 2004
 15. .. . - 2004
 16. .. .. .. . - 2003
 17. .. . - 2001
 18. . . .. . - 2000
- Windows - - - - - - - -
- - - - - - - - - -