<< Предыдушая Следующая >>

Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?


За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити його. Цей договір є публічним. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця — фізичної особи, не врегульованих Цивільним кодексом України, застосовують законодавство про захист прав споживачів.
Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам цього договору. Це означає, що товар повинен відповідати встановленим стандартам, технічним умовам, зразкам, а якщо товар має недоліки, то продавець зобов'язаний зробити застереження про них. Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети. У разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.
За недоліки товару продавець відповідає, коли покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з причин, які були до цього моменту. Якщо продавцем надано гарантії щодо якості товару, то продавець відповідає за їх недоліки, коли він не доведе, що вони виникли після передання товару покупцеві внаслідок порушення останнім правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.
Покупець у разі виявлення недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товарів протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право на свій вибір вимагати від продавця або виготовлювача:
• співрозмірного зменшення купівельної ціни;
• безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
• відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.
У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право на свій вибір:
• відмовитись від виконання договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;
• замінити товар неналежної якості на товар, що відповідає умовам договору.
У всіх названих випадках покупець має право на відшко-дування зазначених ним збитків.
Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача.
Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару — протягом 14 днів або в інший строк за згодою сторін.
При заміні товару неналежної якості на товар належної якості, ціна на який змінилась, перерахування вартості не здійснюється.
При розірванні договору розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги (якщо покупець вимагає повернути гроші за неякісний телевізор, ціна на який підвищилась, повернення грошей здійснюється за новою ціною, а не за ціною, за яку його було придбано), при зниженні ціни та товар — виходячи з вартості на час придбання (ст.
14 Закону України "Про захист прав спо-живачів").
Вимоги покупця розглядають після подання ним товар-ного чи касового чека, квитанції чи іншого письмового документа, а відносно товарів, на які передбачено гарантійні строки, — при поданні технічного паспорта чи іншого документа, який його замінює. Нагадаємо, що продавець, продаючи товар, зобов'язаний видати покупцеві товарний чи касовий чек, квитанцію або інший письмовий документ, який підтверджує факт купівлі.
Слід мати на увазі, що покупець, який придбав непродовольчі товари, що були в користуванні та реалізовувані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був проінформований продавцем, має право пред'являти зазначені вище вимоги, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?

 1. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
  Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Ця інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання. Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих
 2. Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
  Договір купівлі-продажу, є одним із найефективніших засобів взаємозв'язку виробництва і споживання, регуля-тором функціонування господарського комплексу всієї держави. Разом з поступовим становленням в Україні елементів ринкової економіки істотно зросла роль цього договору. В умовах ринкової економіки договір купівлі-продажу є основним регулятором взаємовідносин між виробниками і споживачами,
 3. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
  Особливості купівлі-продажу автомобілів і мотоциклів усіх типів і моделей та інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва, а також номерних агрегатів до них (двигуни, кузови, шасі, рами), які не були в експлуатації і пройшли відповідну сертифікацію, встановлено Правилами торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими Міністерством зовнішньоекономічних
 4. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
  Особливість цього договору полягає в тому, що покупець стає власником придбаного товару тільки після його повної оплати. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Правове регулювання продажу товарів у кредит здійснюється Цивільним кодексом України і Правилами торгівлі у розстрочку (затверджені постановою Кабінету Міністрів
 5. 9. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію державного майна і умов договору купівлі-продажу державного майна
  За порушення законодавства про приватизацію, в т. ч. невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених угодами приватизації, встановлена відповідальність: • кримінальна — щодо посадових осіб державних органів приватизації, інших органів державної виконавчої влади за наявності в їх діях ознак злочину, пов'язанного з порушенням законодавства про приватизацію; • адміністративна — щодо
 6. Які особливості договору купівлі-продажу?
  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Це сплатний, двосторонній і консенсуальний договір. Він спрямований на безповоротне відчуження продавцем майна і перехід його у власність покупця, і,
 7. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
  Купівля-продаж на ринках підлягають загальним правилам договору, встановленим Цивільним кодексом України, а особливості цього виду договору містяться у Правилах торгівлі на ринках, які затверджено наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України 12 березня 1996 р. (зі змінами від ЗО січня і 7 червня 1998 р.). Правилами встановлені вимоги відносно функціонування ринків,
 8. Зразок позовної заяви про захист права споживача
  До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Колісник Григорій Михайлович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 101, кв. 10 Відповідач: магазин №10 "Регул", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, За ПОЗОВНА ЗАЯВА 1 липня 2004 р. у магазині № 10 "Регул", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, За, я купив телевізор
 9. Тема 26. Купівля-продаж
  Договір купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу та їх державна реєстрація. Договір продажу нерухомості, договір продажу підприємства. Поставка. Договір поставки. Строк дії договору поставки. Періоди поставки. Порядок поставки товарів. Договір поставки товарів дляї державних потреб. Контрактація сільськогосподарської продукції. Договір
 10. Зразок договору купівлі-продажу транспортного засобу з участю громадян
  ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ м. Дніпропетровськ 2 вересня 2003 р. Ми, які нижче підписалися, Шелест Микола Павлович, мешкає в м. Дніпропетровськ по вул. Щорса, 10, кв. 10, далі — "Продавець", і Сірко Степан Степанович, мешкає в м. Дніпропетровськ по вул. Смілянській, 3, кв. 1, названий далі "Покупець", уклали цей договір про таке: 1. Я, Шелест Микола Павлович, продав Сіркові Степану Степановичу
 11. 8. Договірні відносини приватизації державного майна
  Передача майна, що є об'єктом приватизації, юридичним та фізичним особам, які можуть бути покупцями у процесі приватизації згідно з вимогами приватизаційного законодавства, здійснюється на підставі угоди — договору купівлі-продажу, який укладається, як правило, у письмовій формі (скороченій, повній, в т. ч. нотаріально посвідченій). Застосування усної форми можливо лише щодо продажу акцій (за
 12. Зразок контракту купівлі-продажу
  КОНТРАКТІ__ Україна м. Дніпропетровськ 15 листопада 2003 р. Продавець: Фірма "222 Іпс.", що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, в особі виконавчих директорів Н. Орасіса та Д. Кіпріоніса, що діють на підставі Статуту фірми, Покупець: Відкрите акціонерне товариство "ННН", що є юри-дичною особою за законодавством України, в особі директора В.В. Калюжного, що діє на підставі Статуту
 13. Статья 705. Договор наем-продажи
  1. По договору наем-продажи до перехода к покупателю права собственности на переданный ему продавцом товар покупатель является нанимателем (арендатором) этого товара. 2. Покупатель становится собственником товара, переданного ему по договору наем-продажи, с момента оплаты товара, если другое не установлено
 14. Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?
  Особливості цього виду купівлі-продажу зумовлені участю в товарообігу іноземних суб'єктів господарської діяльності, необхідністю захисту економічних інтересів держави міжнародними звичаями та договорами. Основні принципи, умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної торгівлі визначено Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими актами законодавства. Продав-цями і покупцями в
 15. Зразок заяви співвласнику про намір продати свою частку
  До державної нотаріальної контори Л° 1 м. Дніпропетровська Кучеренка Івана Миколайовича, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, 11, кв. 4 ЗАЯВА Прошу державну нотаріальну контору на підставі Закону України "Про нотаріат" передати громадянину Ковалю Андрію Петровичу, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 100, мою заяву такого змісту: Громадянине Ковалю Андрію
Правовая электронная библиотека © 2014-2015
info@lawbooks.news
Рейтинг@Mail.ru