<< Предыдушая Следующая >>

Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?


За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити його. Цей договір є публічним. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця — фізичної особи, не врегульованих Цивільним кодексом України, застосовують законодавство про захист прав споживачів.
Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам цього договору. Це означає, що товар повинен відповідати встановленим стандартам, технічним умовам, зразкам, а якщо товар має недоліки, то продавець зобов'язаний зробити застереження про них. Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети. У разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.
За недоліки товару продавець відповідає, коли покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з причин, які були до цього моменту. Якщо продавцем надано гарантії щодо якості товару, то продавець відповідає за їх недоліки, коли він не доведе, що вони виникли після передання товару покупцеві внаслідок порушення останнім правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.
Покупець у разі виявлення недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товарів протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право на свій вибір вимагати від продавця або виготовлювача:
• співрозмірного зменшення купівельної ціни;
• безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
• відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.
У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право на свій вибір:
• відмовитись від виконання договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;
• замінити товар неналежної якості на товар, що відповідає умовам договору.
У всіх названих випадках покупець має право на відшко-дування зазначених ним збитків.
Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача.
Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару — протягом 14 днів або в інший строк за згодою сторін.
При заміні товару неналежної якості на товар належної якості, ціна на який змінилась, перерахування вартості не здійснюється.
При розірванні договору розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги (якщо покупець вимагає повернути гроші за неякісний телевізор, ціна на який підвищилась, повернення грошей здійснюється за новою ціною, а не за ціною, за яку його було придбано), при зниженні ціни та товар — виходячи з вартості на час придбання (ст.
14 Закону України "Про захист прав спо-живачів").
Вимоги покупця розглядають після подання ним товар-ного чи касового чека, квитанції чи іншого письмового документа, а відносно товарів, на які передбачено гарантійні строки, — при поданні технічного паспорта чи іншого документа, який його замінює. Нагадаємо, що продавець, продаючи товар, зобов'язаний видати покупцеві товарний чи касовий чек, квитанцію або інший письмовий документ, який підтверджує факт купівлі.
Слід мати на увазі, що покупець, який придбав непродовольчі товари, що були в користуванні та реалізовувані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був проінформований продавцем, має право пред'являти зазначені вище вимоги, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?

 1. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
  Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Ця інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання. Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих
 2. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
  Особливості купівлі-продажу автомобілів і мотоциклів усіх типів і моделей та інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва, а також номерних агрегатів до них (двигуни, кузови, шасі, рами), які не були в експлуатації і пройшли відповідну сертифікацію, встановлено Правилами торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими Міністерством зовнішньоекономічних
 3. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
  Особливість цього договору полягає в тому, що покупець стає власником придбаного товару тільки після його повної оплати. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Правове регулювання продажу товарів у кредит здійснюється Цивільним кодексом України і Правилами торгівлі у розстрочку (затверджені постановою Кабінету Міністрів
 4. Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
  Договір купівлі-продажу, є одним із найефективніших засобів взаємозв'язку виробництва і споживання, регуля-тором функціонування господарського комплексу всієї держави. Разом з поступовим становленням в Україні елементів ринкової економіки істотно зросла роль цього договору. В умовах ринкової економіки договір купівлі-продажу є основним регулятором взаємовідносин між виробниками і споживачами,
 5. Зразок позовної заяви про захист права споживача
  До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Колісник Григорій Михайлович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 101, кв. 10 Відповідач: магазин №10 "Регул", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, За ПОЗОВНА ЗАЯВА 1 липня 2004 р. у магазині № 10 "Регул", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, За, я купив телевізор
 6. Які особливості договору купівлі-продажу?
  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Це сплатний, двосторонній і консенсуальний договір. Він спрямований на безповоротне відчуження продавцем майна і перехід його у власність покупця, і,
 7. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
  Купівля-продаж на ринках підлягають загальним правилам договору, встановленим Цивільним кодексом України, а особливості цього виду договору містяться у Правилах торгівлі на ринках, які затверджено наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України 12 березня 1996 р. (зі змінами від ЗО січня і 7 червня 1998 р.). Правилами встановлені вимоги відносно функціонування ринків,
 8. Які обов'язки сторін за договором підряду?
  Уклавши договір підряду, сторони тим самим беруть на себе відповідні обов'язки з одночасним набуттям відповідних прав. Права та обов'язки підрядника і замовника значною мірою обумовлюються умовами договору, якщо інше прямо не передбачено законом або типовими договорами. За Цивільним кодексом України на підрядника покладаються такі обов'язки: • своєчасно попередити замовника: а) про неякісність
 9. Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
  З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється за договором комерційної концесії, правоволоділець зобов'язаний: • передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі
 10. Зразок контракту купівлі-продажу
  КОНТРАКТІ__ Україна м. Дніпропетровськ 15 листопада 2003 р. Продавець: Фірма "222 Іпс.", що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, в особі виконавчих директорів Н. Орасіса та Д. Кіпріоніса, що діють на підставі Статуту фірми, Покупець: Відкрите акціонерне товариство "ННН", що є юри-дичною особою за законодавством України, в особі директора В.В. Калюжного, що діє на підставі Статуту
 11. 9. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію державного майна і умов договору купівлі-продажу державного майна
  За порушення законодавства про приватизацію, в т. ч. невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених угодами приватизації, встановлена відповідальність: • кримінальна — щодо посадових осіб державних органів приватизації, інших органів державної виконавчої влади за наявності в їх діях ознак злочину, пов'язанного з порушенням законодавства про приватизацію; • адміністративна — щодо
 12. Тема 49. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  Загальні положення. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Зміст цього зобов’язання полягає у тому, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостатньої або недостовірної інформації про них, має бути відшкодована продавцем, виготовлювачем товару, виконавцем робіт (послуг) у повному обсязі (ст.
 13. Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?
  Захист і охорона права власності є однією з найголовніших функцій держави. Держава забезпечує захист права усіх суб'єктів права власності (ст. 13 Конституції України). Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України). Ці положення основного закону щодо охорони права власності набули
 14. Які особливості має договір комісійної торгівлі?
  Цей договір опосередковує відносини, як правило, з надання торговельних послуг шляхом вчинення правочинів однією особою для другої (торгове представництво). Договір комісії має широку сферу застосування у внутрішньому, а також у зовнішньому обігу. За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від
 15. Що таке порука?
  За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання останнім свого обов'язку. Порука має бути оформлена як договір, що укладається між основним боржником і поручником на користь третьої особи — кредитора з основного боргу. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа чи кілька осіб. Поручитель має
Правовая электронная библиотека © 2014-2015
info@lawbooks.news
Рейтинг@Mail.ru