<< Предыдушая Следующая >>

Розрахунки за інкасовими дорученнями.


У разі розрахунків за інкасовими дорученнями (на інкасо) банк (банк-емітент) за дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу. Випадки застосування та порядок здійснення розрахунків на інкасо встановлюються законом, банківськими правилами та звичаями ділового обігу.
При виконанні інкасового доручення документи подаються платникові у тій формі, в якій вони одержані, за винятком банківських відміток і виписів, необхідних для оформлення інкасового доручення. Документи, що підлягають оплаті при їх поданні, виконуючий банк повинен подати до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.
Коли документи підлягають оплаті в інший строк, вико-нуючий банк зобов'язаний для одержання акцепту платни-
ка подати документи для акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимогу платежу має здійснити не пізніше ніж у день настання строку платежу, вказаного в документі.
Одержані (інкасовані) суми виконуючий банк негайно передає у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта.
При цьому виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому плату та відшкодування витрат або видатків.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Розрахунки за інкасовими дорученнями.

 1. Тема 38.Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
  Поняття банківських операцій та їх види. Позика. Кредит. Бан-ківський вклад. Поняття договору позики. Істотні умови договору позики. Права та обов’язки сторін (позикодавця і позичальникові) за договором позики. Оспорювання договору позики. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу і позикове зобов’язання. Кредитний договір. Правове регулювання кредитних відносин. Види та
 2. У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
  Цивільний кодекс України передбачає обов'язкове зберігання всіма юридичними особами будь-якої форми власності коштів на рахунках у кредитних установах. Це зумовлює необхідність здійснення платежів за зобов'язаннями суб'єктів підприємницької діяльності, громадськими організаціями і бюджетними установами саме через установи банків. Розрахунки з участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними
 3. Розрахунки платіжними дорученнями.
  Цю форму безготівкових розрахунків застосовують для здійснення попередньої плати за отримання поставлених товарів, наданих послуг та ін. При розрахунках платіжними дорученнями банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що зберігаються на його рахунку, переказати певну суму на рахунок зазначеної платником особи в цьому чи в іншо- му банку у строк, передбачений законом або
 4. Розрахунки за акредитивом.
  Акредитивну форму широко застосовують в умовах ринкової економіки як у межах України, так і в міжнародних розрахунках. Сутність її полягає в тому, що іногородній банк покупця (імпортера) доручає іногородньому банку постачальника (експортера) провести оплату рахунків постачальника на умовах, зазначе-них в акредитивній замові. Залежно від ступеня відповідальності банків розрізняють відкличні та
 5. Розрахунки чеками.
  Ця форма безготівкових розрахунків є однією з найпоширеніших у світовій практиці. Чеком визнається документ, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної у ньому суми чекоутримувачеві. Платником за чеком може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків. Відкликання чека до закінчення
 6. § 4. Акти Президента України
  Державна активність Президента України реалізується через нормативно-правові акти: укази і розпорядження. Як встановлено частиною третьою ст. 106 Конституції, Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України. Указ Президента України — це правовий акт, адресований до невизначеного кола
 7. Зобов’язальне право
  Насамперед слід зупинитися на загальних положеннях та значенні зобов’язального права. Зобов’язальне право є найбільш великою підга-луззю цивільного законодавства. Норми, що містяться в ньому, регулюють велике коло суспільних відносин, зв’язаних із придбанням товарів у власність, здачею майна в оренду, перевезенням вантажів і ба-гажу, наданням послуг, кредитуванням і розрахунками, страхуванням,
 8. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
  Особливість цього договору полягає в тому, що покупець стає власником придбаного товару тільки після його повної оплати. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Правове регулювання продажу товарів у кредит здійснюється Цивільним кодексом України і Правилами торгівлі у розстрочку (затверджені постановою Кабінету Міністрів
 9. Зразок договору будівельного підряду
  ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_ М.Дніпропетровськ 15 лютого 2004 р. Товариство з додатковою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі — "Підрядник", в особі директора Власова В.В., що діє на підставі Статуту товариства, та відкрите акціонерне товариство "ДДД", надалі — "Замовник", в особі директора Петрова 0.0., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 875—886 Цивільного кодексу України, уклали
 10. Зразок договору про заміну боржника у зобов'язанні
  ДОГОВІР ПРО ЗАМІНУ БОРЖНИКА м. Дніпропетровськ 1 грудня 2004 р. ТОВ "ННН", надалі — "Кредитор", в особі директора Костен-ко 1.1., що діє на підставі Статуту товариства, ТОВ "ДДТ", надалі — "Боржник", в особі директора Петри-ка М.М., що діє на підставі Статуту товариства, Приватне підприємство "ААА", надалі — "Підприємство", в особі директора Попова Б.Б., що діє на підставі Статуту підприємства,
 11. 1. Передпроектні документи та їх правове значення
  Розробка інвестиційних проектів будівництва здійснюється на договірних засадах. Підставою для укладення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт є Передпроектні документи. Передпроектні документи — це система передбачених законодавством обгрунтувань, розрахунків та інших матеріалів, які визначають параметри об'єкта, що будується. Передпроектні документи повинні містити
 12. Зразок договору складського зберігання
  ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ № м. Кіровоград 10 травня 2004 р. Відкрите акціонерне товариство "ЛЛЛ", надалі — "Товарово-лоділець", в особі директора Радутного В.В., що діє на підставі Статуту товариства, і закрите акціонерне товариство "Цибулівська нафтобаза", надалі — "Зберігач", в особі голови правління Сидоренка С.С., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 956—966 Цивільного
 13. Що таке договір про охорону?
  Правовідносини, що виникають на підставі договору про охорону об'єктів, мають усі ознаки, властиві цивільно-правовим зобов'язанням про надання послуг. За цим договором, одна сторона (охоронець), що є суб'єктом підприємництва, зобов'язується забезпечити недоторканність особи чи майна. Володілець майна або особа, яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором правила особистої та
 14. Тема: Договір купівлі-продажу
  1. Згідно з оголошенням н газеті «РІО» громадянин Марущак звернувся до громадянина Романова, щоб купити у нього кухонний гарнітур. Оглянувши товар і погодивши ціну, сторони домовилися, що Марущак приїде через два дні за меблями власним транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток Марущак залишив 500 гривень. З’явившись через два дні за меблями, Марущак виявив, що Романов продав їх
 15. Зразок договору комісії щодо закупівлі сільськогосподарської продукції
  ДОГОВІР КОМІСІЇ №__ м. Дніпропетровськ 20 травня 2004 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі — "Комісіонер", в особі директора Варлагіна П.П., що діє на підставі Статуту товариства, та відкрите акціонерне товариство "ННН", надалі — "Комітент", в особі директора Варави П.П., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 1011—1028 Цивільного кодексу України,
Правовая электронная библиотека © 2014-2015
info@lawbooks.news
Рейтинг@Mail.ru